Palvelut

Työnohjaus
Psyykkinen urheiluvalmennus

Psykoterapiaa  

Kela-pätevyys yksilöpsykoterapiaan,  
Et psykoterapeutti, Lyhytterapia instituutti 2009.

(www.kela.fi/ kuntoutuspsykoterapia)

Pari- ja perheterapeutti, kouluttajapätevyys, Jyväskylän Yliopisto ja Dialogic Partners Oy, 2016.

Keskeistä psykoterapiassa on hyvin toimiva yhteistyösuhde. Nykytutkimusten valossa se on keskeisempää tulosten kannalta kuin mikään yksittäinen terapiasuuntaus.

Itse olen voimavarakeskeinen ja dialoginen psykoterapeutti ja työskentelyssä niin yksilö-, pari- kuin perheterapiassakin on ominaista asiakaslähtöisyys, voimavarat ja selviytymistä tukevat tekijät. Pari- ja perheterapeuttina ajattelen myös yksilöterapiaa yhteistoiminnallisena suhteena joten läheiset ovat sovitusti tervetulleita mukaan joillekin käynneille. Kaikessa terapeuttisessa kohtaamisessa korostuu yhteistoiminnallisuus, jossa jokaisen ääni ja mielipide on tärkeä ja asiakas on keskiössä yhteistyökumppanina.

Lapsiperheiden kanssa voimme hyödyntää myös muksuoppityökalua (www.muksuoppi.fi
Mahdollisuus myös videovälitteiseen terapiaistuntoon Minduu Pro palvelun kautta (www.minduu.fi

”Keinot näyttäytyvät kun päämäärä on selvillä.”

 

 

 

 

 

 

[Sivun alkuun]

Työnohjausta 

Työnohjaaja Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos Palmenia 2005.

Lisäksi Pari -ja perheterapian kouluttaja koulutuksessa ikään kuin dialogisen työnohjaajan pätevyys 2016. 
www.dialogic.fi sivuilta  löytyy työskentelyä kuvaavia artikkeleita dialogiset työnohjaajat otsikon alta.

Suomen työnohjaajat ry jäsen, lisätietoja työnohjauksesta www.suomentyonohjaajat.fi.

Hus  ja Helsingin kaupungin hyväksymä työnohjaaja. Työnohjausta myös kuntien , yritysten ja järjestöjen ihmisille sekä yksittäisille ihmisille ja kelan psykoterapeuteille.

Työnohjauksessa monipuolisia työskentelytapoja, toiminnallisuutta, ympäristön vaihtamista, asiakkaiden mukaan ottamista, reteaming menetelmää (www.reteaming.com) yms.  tavoitteiden ja yhteisen sopimuksen mukaan!

”Perustehtävän kirkastuessa myös työnilo syntyy”  

 

 

 

 

 

[Sivun alkuun]

Psyykkistä urheiluvalmennusta 

Psyykkinen urheiluvalmentaja, Edufocus 2018.

Psyykkinen urheiluvalmennus on urheilijan henkisten vahvuuksien tiedostamista ja kehittämistä. Keskeistä työskentelyssä on   ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Psyykkisen valmennuksen parissa puhutaan usein paitsi tavoitteista myös stressistä, itseluottamuksesta, keskittymiskyvystä, motivaatiosta, peloista, jännityksestä , pettymyksistä, vastoinkäymisistä, loukkaantumisista, paineista, ihmissuhteista, levosta, ruuasta, arki elämästä, ylipäätään kaikesta samasta mistä muussakin elämässä. Aiheista puhutaan voimavara- ja ratkaisukeskeisessä yhteistyöhengessä ja  tavoitteena ”parempi meininki”.

Psyykkistä urheiluvalmennusta myös joukkueille ja työnohjauksellista tukea valmentajille.

Psykoterapiaa urheilijoille tarpeen mukaan.

Psyykkinen valmennus on osallistuvaa yhteistyötä, joten kohtaamisia tapahtuu myös  harjoitus- ja kisapaikoilla. 

”Voittaakseen on ajateltava kuin voittaja.”

 

 

 

 

 

[Sivun alkuun]Palaute Webmasterille.